• +06 - 53 60 56 42
  • yvette@kynoflow.nl

Pijn en lichamelijke problemen

Pijn en lichamelijke problemen

Het is soms zo ontzettend moeilijk om te zien of jouw hond pijn heeft of dat er iets anders speelt. Misschien heb jij wel een ‘onderbuikgevoel’, maar kan je je vinger er niet echt op leggen. Dat is niet zo gek.

Een hond laat niet altijd duidelijk zien dat hij pijn heeft, maar het heeft altijd invloed op gedrag en de kwaliteit van leven. Pijn, angst, stress, gezondheids- en gedragsproblemen versterken elkaar.

Ook bij diverse lichamelijk problemen, zoals HD, ED, spondylose, artrose groeipijnen, na een operatie, na een blessure, bij nek- of rugklachten, kan pijn nog steeds een belangrijke rol spelen.

KynoFlow kan jou helpen om te kijken of jouw hond pijn heeft. En bekijken of we de pijn beter kunnen beheersen, zonder al te veel naar pijnmedicatie te grijpen. Zou het niet prettig zijn om hier zelf mee aan de slag te kunnen?

Consult

In dit consult werken we samen aan jouw probleemgerichte vraag op ondersteuning bij pijn, lichamelijke problemen en/of revalidatie. Het consult duurt 1-1,5 uur en is opgebouwd uit de volgende stappen:

  • Vooroverleg met behandelend specialist (indien nodig)
  • Intake met uitdieping vraag ondersteuning lichamelijke problemen en/of revalidatie
  • Bewegingsanalyse op onregelmatigheden in het bewegingsapparaat
  • Palpatie van het lichaam op aandachtsplekken afgenomen (o.a. huid- en spierspanning, kou/warmteverschillen, gevoelige delen)
  • Op basis van de aandachtspunten werken we gericht op de vraag en in communicatie met de hond met technieken van Bewust Aanraken, en indien van toepassing gedragsadvies, bewegingsadvies, advies over creatief werken met zoeken of spel (je krijgt technieken en/of oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan, dan slaat de behandeling vaak sneller aan)
  • Indien gewenst maken we tijdens het consult filmopnames van de samenvatting van het advies, zodat je er thuis goed mee aan de slag kan
  • Je krijgt een uitgebreid verslag van het consult, met daarin ook alle technieken en adviezen uitgewerkt.
  • Na het consult vindt afstemming met de behandelend specialist plaats 2 weken na het consult hebben we telefonische evaluatie en geef ik een vervolg advies mee of we plannen een vervolgafspraak in
Kosten

Een consult kost € 45,– . En vindt plaats op de locatie van KynoFlow in Heerhugowaard.

Boek meteen je afspraak