• +06 - 53 60 56 42
  • yvette@kynoflow.nl

Stress-reductie

Stress-reductie

Stress bij honden is een van de belangrijkste oorzaken van lichamelijke kwalen, angst en agressie. Stresssignalen zijn waarneembare gedragsuitingen om spanning weg te laten vloeien om op een adequate manier te kunnen omgaan met de situatie. Ze hebben de bedoeling de hond te helpen zijn emoties onder controle te krijgen. Sommige honden krijgen de emoties niet onder controle. Hier kan massage door middel van stress-reductie technieken goed bij helpen.

Yvette